دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی در کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک HistoryBook.ir ..... اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
همراه با ما در:

وبلاگ تاريخ بوك
 

تاريخبوك در فيسبوك
تاريخبوك در گوگل پلاس
تاريخبوك در تلگرام

نيايش‌گاه‌ها:قفسه‌های كتابخانه:

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

كتاب‌های ويژه:
تاريخ: اديان و مذاهب:
خريد کتاب تاريخ هرودوت خريد کتاب اوستا (كتاب‌مقدس‌زرتشتيان)
خريد کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) خريد کتاب انجيل (كتاب‌مقدس‌مسيحيان)
خريد کتاب تاريخ طبری خريد کتاب تورات (كتاب‌مقدس‌يهوديان)
خريد کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) خريد کتاب زبور (كتاب‌مقدس‌داوود)
خريد کتاب مشاغل ايران در دوره قاجار خريد کتاب كتاب‌تبتی‌مردگان (كتاب‌مقدس‌بودايی)
خريد کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران خريد کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌مقدس‌هندوها)
خريد کتاب تاريخ ابن‌ اثير  
خريد کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی) شعر:
خريد کتاب ايران باستان (موله) خريد کتاب پيشگويی‌های شاه‌نعمت‌الله‌ولی
خريد کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان خريد کتاب زراتشت نامه ‌(نسخه‌نفيس‌خطی)
خريد کتاب طبقات سلاطين اسلام  
خريد کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی افسانه‌ها:
خريد کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌گيرشمن) خريد کتاب اسطوره‌ها‌ و‌ افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
خريد کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) خريد کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌ باستان)
خريد کتاب تاريخ‌ايران‌، از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) خريد کتاب آفرينش‌خدايان، راز داستان‌‌های‌اوستایی
خريد کتاب تاريخ كامل ايران (اميرحسين خنجی) خريد کتاب حماسه گيلگمش (از سومر باستان)
خريد کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (سعيدنفيسی)  
خريد کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) ادبيات:
خريد کتاب شهرياران گمنام (احمد كسروی) خريد کتاب هزار و يك شب (نسخه كامل سه جلدي)
خريد کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين ‌(تورج‌دريایی) خريد کتاب كمدی الهی (دانته)
خريد کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی) خريد کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه)
خريد کتاب تاريخ اديان و مذاهب ايران خريد کتاب زن‌های وحشی آمازون
خريد کتاب منم تيمور جهانگشا خريد کتاب مسخ (كافكا)
خريد کتاب پيدايش دولت صفوی  
خريد کتاب اخبار الطوال (دينوَری)  
خريد کتاب جامع‌التواريخ (نسخه كامل در چهار جلد)  
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود يشتها

يشتها بخشي از نسك كهن اوستا است. يشتها در روزگاران كهن و پيش از زرتشت، سروده هايي بوده كه اقوام ايراني براي خدايان طبيعت خود چون ميترا وآناهيد سروده بودند. پس از حمله اسكندر گجستك در دوره هخامنشي و نابود شدن اوستا؛ زرتشتيان 500 سال فاقد نسكي مقدس بودند. با روي كار آمدن اردشير پاپكان و تاسيس پادشاهي ساسان، آنچه از اوستا باقي مانده بود از آتشكده ها جمع آوري شد و هميدون نسكهاي قديمي پيش از زرتشت، از جمله يشتها مورد توجه قرار گرفته و مطالبي برآن افزوده شد و در كتاب مقدس (اوستا) قرار گرفت.

نسك حاضر، كوششي است ارزنده به قلم بهمن انصاري (سوشيانت) با هدف جداسازي بخش‌هاي كهن چند هزارساله از افزوده‌هاي دوره‌هاي متاخر (دوره ساساني) بر پايه نسخه پروفسور آرتور كريستن‌سن و نوشتارهاي دكتر رضا مرادي‌غياث‌آبادي كه براي نخستين بار، باز نشر الكترونيك گشته است.

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك