دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی در کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک HistoryBook.ir ..... اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
همراه با ما در:

وبلاگ تاريخ بوك
 

تاريخبوك در فيسبوك
تاريخبوك در گوگل پلاس

نيايش‌گاه‌ها:قفسه‌های كتابخانه:

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

كتاب‌های ويژه:
تاريخ: قيمت اديان و مذاهب: قيمت
خريد کتاب تاريخ هرودوت 2هزار تومان خريد کتاب اوستا (كتاب‌مقدس‌زرتشتيان) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) 2هزار تومان خريد کتاب كتاب‌تبتی‌مردگان (كتاب‌مقدس‌بودايی) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ طبری 3هزار تومان خريد کتاب انجيل (كتاب‌مقدس‌مسيحيان) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) 3هزار تومان خريد کتاب تورات (كتاب‌مقدس‌يهوديان) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی) 2هزار تومان خريد کتاب زبور (كتاب‌مقدس‌داوود) 2هزار تومان
خريد کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران 3هزار تومان خريد کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌مقدس‌هندوها) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ كامل (ابن اثير) 2هزار تومان    
خريد کتاب مشاغل ايران در دوره قاجار 2هزار تومان شعر:  
خريد کتاب ايران باستان (موله) 2هزار تومان خريد کتاب پيشگويی‌های شاه‌نعمت‌الله‌ولی 2هزار تومان
خريد کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان 2هزار تومان خريد کتاب زراتشت نامه ‌(نسخه‌نفيس‌خطی) 2هزار تومان
خريد کتاب طبقات سلاطين اسلام 2هزار تومان    
خريد کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی 3هزار تومان افسانه‌ها:  
خريد کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌گيرشمن) 2هزار تومان خريد کتاب اسطوره‌ها‌ و‌ افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) 2هزار تومان خريد کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌ باستان) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ‌ايران‌، از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) 5هزار تومان خريد کتاب آفرينش‌خدايان، راز داستان‌‌های‌اوستایی 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ كامل ايران (اميرحسين خنجی) 3هزار تومان خريد کتاب حماسه گيلگمش (از سومر باستان) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (سعيدنفيسی) 2هزار تومان    
خريد کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) 2هزار تومان ادبيات:  
خريد کتاب شهرياران گمنام (احمد كسروی) 2هزار تومان خريد کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) 3هزار تومان
خريد کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين ‌(تورج‌دريایی) 1هزار تومان خريد کتاب كمدی الهی (دانته) 2هزار تومان
خريد کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی) 2هزار تومان خريد کتاب زن‌های وحشی آمازون 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ اديان و مذاهب ايران 2هزار تومان خريد کتاب مسخ (كافكا) 2هزار تومان
خريد کتاب منم تيمور جهانگشا 2هزار تومان    
خريد کتاب پيدايش دولت صفوی 2هزار تومان    
خريد کتاب اخبار الطوال (دينوَری) 2هزار تومان    
       
       

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

شاهكارهاي‌‌ نظم و نثر

منظومه حماسی و نایاب « شهریار نامه » سروده «حكيم ابوعمربهاءالدين عثمان‌ابن‌عمر مختاری غزنوی»، شاعر قرن پنجم و ششم هجری می‌باشد.

شهریار نامه كه همچون منظومه‌های حماسی شاهنامه و گرشاسپ‌نامه، در قالب مثنوی سروده شده است، شرح داستان شهريار پسر برزو پسر سهراب پسر رستم می‌باشد. اين منظومه از اين جهت حائز اهميت است كه شرح رويدادهاي خاندان رستم را تا چهارمين نسل پس از رستم دنبال می‌كند. درواقع از بُعد زمانی، اين منظومه آخرين دوره از داستان‌ةای حماسی و پهلوانی ايران را به نظم می‌كشد.

آن‌گونه که از شواهد بر‌می‌آید ، شهریار نامه از روی یک داستان منثور نوشته شده که در آن زمان شهرت فراوان داشته است.

كتاب نایاب شهریار نامه برای نخستين بار توسط انتشارات الكترونيك پرتال جامع كتاب تاريخ به صورت كتاب الكترونيك برای دانلود علاقمندان قرار گرفته است. تمام حقوق معنوی اين اثر برای تاريخ‌بوک محفوظ می‌باشد.

كتاب نایاب و بسيار ارزشمند « سفرنامه ناصرخسرو » نوشته « ناصرخسرو قبادیانی » زاده شده در سال ۳۹۴هجری در بلخ، يكي از بزرگ‌ترين ادبا، جهانگردان، شعرا و حكمای ايرانی و از گنجينه‌های مهم و فاخر تاريخ و همچنين ادب فارسی است.

ناصرخسرو در زمان سلطنت غزنويان و پس از آن سلجوقيان، می‌زيست. مسلمان و از مبلغين مذهب اسماعیلیه بود. او از كودكی به تحصيل علوم گوناگون پرداخت و در فلسفه و رياضی و پزشكی و موسیقی و ستاره‌شناسی و ادبيات به درجات اعلی رسيد. او همچنين در كنار حافظ و رودکی تنها شعرایی هستند كه حافظ كل قرآن كريم نيز بودند. او در هر دو دربار غزنوی و سلجوقی دارای احترام ويژه بود.

سفرنامه ناصرخسرو گزارشی است از يك سفر هفت‌ساله و پرماجرا. این سفر در سال ۴۳۷ هجری از مرو آغاز و در سال ۴۴۴ قمری با بازگشت به بلخ پایان رسيد.

در اين سفر پرماجرا، ناصرخسرو از شهرهایی نظير مرو، سرخس، نیشابور، دامغان، سمنان، ری، قزوین، تبریز، مرند، شام، حلب، بیروت، بیت المقد، مکه، مدینه، قاهره، اسکندریه، سودان و… بازديد كرده و از تك‌تك شهرها، اطلاعات ارزشمند تاريخی، جغرافيایی، اجتماعی، اقتصادي و سياسي را بازگو مي‌كند كه در نوع خود بي‌همتاست.

كتاب نایاب و نفيس سفرنامه ناصرخسرو براي دانشجويان ادبيات، تاريخ و جغرافيا همچون گنجينه‌ای گران‌بهاست. دانلود اين كتاب نایاب به همه علاقمندان پيشنهاد مي‌شود.

دانلود كتاب" سفرنامه ناصرخسرو "

كتاب نایاب « اشعار نایاب جامی » يكی از آثار بسيار نفيس و كهن ادب فارسی است. اين كتاب كه نيم‌قرن پيش در هرات به چاپ رسيده است، شامل آثار پراكنده جامی است كه در هيچ يك از ديوان‌ها و كتب او موجود نيست.

دانلود كتاب " اشعار نایاب جامی "

كتاب نایاب « اشك تمساح » اثر بي‌نظير « صادق هدایت » می‌باشد.

اشك تمساح را هدايت براي حزب توده نوشته و در نشريه اين حزب به نام رهبر با نام مستعار به چاپ رسانيده بود.اشك تمساح يكي از شاهكارهای هدايت است كه با قلمي ويژه و دلچسب، معضلات روز را به تصوير كشيده و بر عليه تعصبات نژادي خاندان پهلوی جبهه گيری كرده است.

اين كتاب نایاب اختصاصا توسط تاريخ‌بوك براي نشر الكترونيك طبع گشته است.

كتاب نایاب « قابوس‌نامه » اثر «عنصرالمعالیقابوس‌بن‌وشمگير‌زياری» شاهزاده خاندان آل‌زيار، در سده پنجم هجری نگارش يافته است.

قابوس‌نامه از دسته كتب پندنامه است و به‌منظور تربیت فرزند، رسوم لشکرکشی، مملکت‌داری، آداب اجتماعی و دانش و فنون نوشته شده است. اين كتاب از قديم شهرت به‌سزایی داشته و به وفور توسط مورخان و اديبان هم‌دوره و نسل‌هاي بعدی مورد ارجاع قرار گرفته است.

قابوس‌نامه از دو جهت بسيار مهم است. نخست از بابت تاريخ اجتماعي و شناخت طرز فكر و نوع زندگاني ايرانيان در پيرامون سده پنجم هجري، و ديگر از بابت ادبي و نوع نگارش و كلمات استفاده شده در آن دوره از تاريخ.

قابوس‌نامه را به تمام دانشجويان رشته‌هاي تاريخ و ادبيات به شدت پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " قابوس‌نامه "

« تذكرة‌العلياء » کتابی عرفانی است به نثر ساده و در قسمت‌هایی مسجع، در شرح احوال بزرگان اولیا و مشایخ صوفیه به فارسی، نوشتۀ شيخ عطار نیشابوری.

دانلود كتاب تذكره‌العليا

چكامه « پوراندخت ‌نامه » سراييده شده توسط استاد ابراهيم پورداوود می‌باشد. پورداوود در پوراندخت ‌نامه قطعاتی بی‌نظير درباره تاريخ، فرهنگ، ايران، كيش زرتشت، اساطير ايرانی و يادگارهای نياكانمان سروده است.

پور ‌داوود در مقدمه پوراندخت ‌نامه يادآور می‌شود كه اين كتاب را به تنها دختر دلبند خويش، پوراندخت (كه در آن روزگاران در آغاز خردسالي بود) تقديم می‌كند.

كتاب نایاب "قارا مجموعه" يادگاري است ارزشمند‌، از "شيخ صفي‌الدين اردبيلي" از صوفيان بنام و بزرگ آذربايجان و نياي خاندان صفويه. شيخ صفي شايد سني مذهب بود (بعدها نوادگانش تغيير مذهب داده و شيعه شدند) و نسب او در هشت نسل به "فيروز شاه زرين كلاه" كه از خاندان‌هاي اصيل و برجسته كردهاي ايراني است ميرسد. به گفته احمد كسروي، شيخ صفي از خاندانهاي ايراني بود و با ذكر دلايل محكم او را سيد و از نسل امامان شيعه نميداند. اخلاف شيخ صفي بعدها خاندان پرقدرت صفويه را بنا نهاده و سال‌ها در ايران زمين پادشاهي كردند.

كتاب نایاب "قارا مجموعه" در واقع مجموعه اي از اشعار، نصايح و فضايل شيخ صفي است كه به دست نزديكان و مريدان او گردآوري شده است. با اين كه شيخ صفي ريشه اي كرد نژاد داشت، اما خاندان او نيز چون ديگر مردمان آذربايجان، به دليل اقامت طولاني مدت ترك‌ها در بين آنها، ترك زبان شده بودند. از همين روي، بيشتر نوشتارها و اشعار منسوب به شيخ صفي به زبان تركي است. اما بخشي از آن نيز به زبان فارسي است كه شيوايي دلچسبي دارد. همچنين تعداد كمي از اشعار نيز به زبان آذري باستان است. آذري شاخه اي از زبان ايرانيان باستان بود كه در آذربايجان باستان استفاده ميشد و با ديگر گويشهاي ايراني چون گيلكي و تالشي و لاري، هم‌خانواده بود اما به تدريج در زمان ترك زبان شدن آذربايجان اين گويش از بين رفت. شوربختانه گردآورنده اين كتاب نایاب "دكتر حسين محمدزاده صديق" به دليل اطلاعت كمي كه از زبان آذري باستان داشته است در اين كتاب آن را به اشتباه لهجه گيلكي دانسته است كه لازم است خواننده با آگاهي از اين موارد كتاب را مطالعه نمايد.

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك